Skip to main content

ATCN, Advanced Trauma Care for Nurses

nurse1ATCN kurser for sygeplejersker bygger på enkle principper for modtagelse og behandling af den akutte svært tilskadekomne patient. Diagnostik og behandling udføres systematisk efter skadernes potentielle dødelighed. Der tilstræbes praktisk kunnen frem for detaljeret viden om patofysiologiske detaljer.

Om ATCN kurset
Kurset vil primært være relevant for sygeplejersker, der arbejder et sted hvor man modtager svært tilskadekomne, men ATCN er for alle sygeplejersker uanset charge, anciennitet og ansættelsessted.
Kursusvarighed
Kurset varer 2,5 dag.

 

Kursusafgift
Kurset koster 9.500 kr. Heri er indeholdt udgiften til kursusmaterialer (herunder en ATLS og ATCN manual), kaffe/the i pauser, frokost 1. og 2. dag, samt en kursusmiddag 

Kursusforberedelse
ATLS og ATCN manualerne sendes til alle kursusdeltagere 6 uger før kurset. Det forudsættes at manualen er læst før kurset.

Eksamen
Eksamen består af en praktisk test og MC-opgaver.