Skip to main content

Transport til Feriecenter Musholm

Man kan køre i bil, bus, cykle og meget mere til Musholm, hvor kurserne afholdes fra 2016.

Du kan finde ruten til Musholm på Krak´s hjemmeside. Link til Kraks Kort på internettet:

klik her

eller her fra Findvej.dk bygget på Google Maps

Find vej her

Skal du med offentlige transportmidler, er der god hjælp at hente på Rejseplanen.dk

Der er ca. 5 minutters gang fra stationen til kursuscentret.

Klik her

Overnatning

Feriecenter Musholm

ATLS kan i samarbejde med Musholm tilbyde overnatning med eget bad og toilet til rimelige priser.

Kr. 600,- / nat inkl. morgenbuffet.

Overnatning på Musholm skal aftales direkte med centret via centrets hjemmeside. 

Husk at skrive til Musholm , at du skal på ATLS / ATCN kursus - ellers er overnatningsprisen en ganske anden.

Bemærk at Musholm er indrettet således at det er muligt for personer med muskelsvind kan opholde sig på centret med familie.

Alle værelser er således indrettet med hjælpemidler til personer med fysiske handicaps - dvs. at alt kan betjenes via kontakter, værelser og badeværelser har plads til kørestole og lifte - og håndvaske, toiletter og badeforhold har mulighed for brug af hjælpemidler. 

Blot så man ikke bliver overrasket ved ankomsten til værelset.

Link

Kursusplan for ATLS & ATCN kurser

Alle kurser afholdes efter samme kursusplan, derfor begynder og slutter alle kurser på samme tid:

1. kursusdag starer kl. 0800 og slutter kl. 1815

2. kursusdag starter kl. 0745 og slutter kl. 1730

Der er kursusmiddag på 2. kursusdag, der starter kl. 1930

3. kursusdag starter kl. 0745 og slutter senest kl. 1315

 

Fripladser og reg. af fripladser

ATLS kurserne kan naturligvis kun gennemføres, hvis der er et tilstrækkeligt antal kvalificerede instruktører til rådighed ved hvert kursus - og samtidig kan afdelingerne ikke få uddannet personale, hvis der ikke gennemføres et tilstrækkeligt antal kurser - et gensidigt afhængighedsforhold.

Igennem de senere år er det for mange ATLS og ATCN instruktører blevet tiltagende vanskeligt at få fri til at undervise på ATLS kurserne.

Det er der flere grunde til. Stadige krav om bedre udnyttelse af ressourcerne og højere aktivitet presser klinikker/afdelinger, således at det er sværere at undvære læger og sygeplejersker i dagligdagen. Det har betydet, at det frem mod 2009 blev tiltagende vanskeligt at sikre tilstrækkeligt med instruktører på kurserne. ATLS/ATCN's bestyrelse overvejede mulige løsninger på dette problem.

ATLS Danmarks bestyrelse besluttede i 2009, at der i forbindelse med justering af kursusprisen (der ikke var ændret de seneste 10 år), indførtes en fripladsordning.

Fripladsordningen skulle honorere de klinikker/afdelinger, der giver deres læger og sygeplejersker fri med løn til undervisning på ATLS og ATCN kurser. En stor andel af instruktørerne arbejder på de klinikker/afdelinger, der sender mange kursister på ATLS/ATCN kursus.

Fripladsordningen skulle derved mindske disse klinikkers/afdelingers udgifter til ATLS/ATCN kurserne, samtidigt med at det sikredes, at der kunne rekrutteres et tilstrækkeligt antal instruktører.

ATLS & ATCN instruktøre reg. deres deltagelse, og national koordintor holder regnskab med optjente og brugte pladser. Kontakt Birgitte Søhus for status på fripladser.

 

Vilkår

Betaling

Betaling skal være modtaget senest 6 uger før kurset. Hvis betaling ikke er modtaget på dette tidspunkt, vil manual og kursusmateriale ikke blive fremsendt - og pladsen på kurset tilbudt til anden side.

Sygdom

Såfremt kursisten efter betaling af kursusafgiften grundet sygdom bliver forhindret i at deltage i kurset, vil kursusafgiften blive tilbagebetalt, såfremt det er muligt at finde en anden kursist. Hvis dette ikke er muligt, vil kursisten blive tilbudt en plads på et efterfølgende kursus til halv pris. Der kan ikke ske tilbagebetaling af kursusafgiften, såfremt kursisten bliver syg efter at kurset er påbegyndt.

 

Educator

Educator er for ATLS og ATCN "garant" for det pædagogiske niveau. Educator er sammen med direktøren ansvarlig for gennemførelse af instruktørkurserne, og følger løbende undervisningen. I tiden efter instruktørkurset, giver Educator feedback til de nye instruktører - men følger også med jævne mellemrum de mere erfarne instruktører, for at hjælpe med at forbedre deres undervisning.

 Educator: Jesper Kjærgaard

Mentorordning

Mentorordningen er etableret som et tilbud til kursisterne. Når materialet til kurset udsendes til kursisterne, vil det fremgå hvilken mentor de enkelte kursister har fået tildelt. Nogle uger før kurset, tager mentor kontakt til kursisten telefonisk eller per e-mail. Formålet med mentorordningen er

  • At tilbyde hjælp og vejledningen under forberedelsen til kurset
  • At hjælpe med at afklare eventuelle faglige eller praktiske spørgsmål
  • At opnå en forhåndsviden om kursisten tidligere lægefaglige erfaring og interesse for traumebehandling

Det er naturligvis frivilligt, om man vil gøre brug af denne ordning - men de fleste kursister har været glade for muligheden for at drøfte faglige emner eller få praktiske oplysninger.

I nogle tilfælde vil mentor ringe tilbage til kursisten umiddelbart før kurset for at høre, hvordan det er gået. Det sidste, men også væsentlige, formål med mentorordningen er

  • At mentor under selve kurset følger og støtter den eller de kursister han/hun har ansvaret for

 

ATLS Instruktører

2 personer undervisningATLS instruktørerne er udvalgt blandt de kurister, der har gennemført og bestået et ATLS kursus. ATLS og ATCN kurserne udmærker sig ved, at der ikke alene er lagt stor vægt på instruktørernes faglige viden, men at der tillige kræves betydelige pædagogiske færdigheder. Kursene er præget af interaktive sceancer, hvor der undervises i små grupper. Dette stiller store krav til instruktørerne. Alle instruktørkandidater gennemgår derfor et 1,5 dages intensivt Instruktørkursus med fokus på undervisningsmetoder.

Instruktører

Følgende er aktive uddannede ATLS instruktører pr. 09. november 2020:

Lars Bo Svendsen

Jakob Roed 
Henrik Kæhler
John Kloth Petersen
Henrik S. Jørgensen
Søren Bødtker
Søren Steemann Rudolph
Lars Bech
Michael Mølmer
Tobias Fog
Kristian Aagaard Poulsen
Michael Brix
Stine Kæhler
Peter Rasmussen
Eske Sindby
Jens Brahe Pedersen
Jørgen Steen Hansen
Dan Brun Petersen
Jes Braagaard
Emma Possfelt-Møller
Ulrik Branner
Bjørn Nielsen
Larry Kristiansen
Søren Marker
Carsten Fladmose Madsen
Bulent Uslu
Aske Mathias Bohm
Frederik Borup Danielsson
Peter Svenningsen
Ane Simony
Camilla Strøm
Caterina Lund
Carl Frederik Haugaard
Michele Lefort Sønderskov
Jacob Beck
Thorbjørn Jensen
Kathrine Rasch
Valdemar Brinch Larsen
Troels Jensen
Jeppe Bove
Allan V Danielsen

Christian Støttrup

Anders Peter Skovsen

Cæcilie West

Per Gundtoft

Emma Dorph

Gideon Strange

Gerhard Tiwald

Jesper Borg Andersen

Lana Chafranska

Laurits Kromberg 

Nikolai Bloch Balsløw

Peter Toque

Sajjad A. Chughtai

Sara Svanholm

ATLS Coordinatorer

Mads Tofte
Susanne Fristeen
Helle Witthøft Jørgensen