Skip to main content

ATLS Instruktører

2 personer undervisningATLS instruktørerne er udvalgt blandt de kurister, der har gennemført og bestået et ATLS kursus. ATLS og ATCN kurserne udmærker sig ved, at der ikke alene er lagt stor vægt på instruktørernes faglige viden, men at der tillige kræves betydelige pædagogiske færdigheder. Kursene er præget af interaktive sceancer, hvor der undervises i små grupper. Dette stiller store krav til instruktørerne. Alle instruktørkandidater gennemgår derfor et 1,5 dages intensivt Instruktørkursus med fokus på undervisningsmetoder.

Instruktører

Følgende er aktive uddannede ATLS instruktører pr. 09. november 2020:

Lars Bo Svendsen

Jakob Roed 
Henrik Kæhler
John Kloth Petersen
Henrik S. Jørgensen
Søren Bødtker
Søren Steemann Rudolph
Lars Bech
Michael Mølmer
Tobias Fog
Kristian Aagaard Poulsen
Michael Brix
Stine Kæhler
Peter Rasmussen
Eske Sindby
Jens Brahe Pedersen
Jørgen Steen Hansen
Dan Brun Petersen
Jes Braagaard
Emma Possfelt-Møller
Ulrik Branner
Bjørn Nielsen
Larry Kristiansen
Søren Marker
Carsten Fladmose Madsen
Bulent Uslu
Aske Mathias Bohm
Frederik Borup Danielsson
Peter Svenningsen
Ane Simony
Camilla Strøm
Caterina Lund
Carl Frederik Haugaard
Michele Lefort Sønderskov
Jacob Beck
Thorbjørn Jensen
Kathrine Rasch
Valdemar Brinch Larsen
Troels Jensen
Jeppe Bove
Allan V Danielsen

Christian Støttrup

Anders Peter Skovsen

Cæcilie West

Per Gundtoft

Emma Dorph

Gideon Strange

Gerhard Tiwald

Jesper Borg Andersen

Lana Chafranska

Laurits Kromberg 

Nikolai Bloch Balsløw

Peter Toque

Sajjad A. Chughtai

Sara Svanholm

ATLS Coordinatorer

Mads Tofte
Susanne Fristeen
Helle Witthøft Jørgensen